Previous Next

Фреквентен регулатор и Синус филтер - "ОГРАЖДЕН" АД ЗА НЕМЕТАЛИ Струмица

Монтажа и пуштање во работа на фреквентен регулатор (YASKAWA V1000) и синус филтер за управување на 18 електромотори за сепарирање на неметали.