Нудиме комплетни решенија за проектирање и изведба на aвтоматика за HVAC системи.

Управувањето на системите за греење, ладење и вентилација вклучуваат производи, системи и услуги чија цел е управување на HVAC опремата за да се обезбедат потребни услови во околината (како што се температура, брзина на промена на воздух, влажност, CO2 и т.н.) за удобност на корисниците, да се намали потрошувачката на енергија како и да се намалат останатите трошоци, како што се трошоците за работа и одржување. Ние работиме со автоматизирање на нови, како и реновирани и адаптирани згради со системи за греење, ладење и вентилација и гарантираме ефикасно управување.