Previous Next

Софтвер за царински мултимодален терминал - ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ Скопје

Софтверска апликација за царински мултимодален терминал за јавното претпријатие Македонски Железници која овозможува:

  • Евиденција на влез и излез на возила со сите пропратни податоци како регистрација, шофер, податоци за шофер, тип на царинење, автоматско мерење на возилото, датум и време на влез/излез.
  • Интеграција на наплатниот систем во софтверот со фискален печатач како и интеграција на бар-код читач за проверка и синхронизација на влезни и излезни потврди.
  • Печатење на потврди со уникатен бар-код за секој од настаните и креирање на благајнички извештаи и пребарување по најразлични филтри.
  • Модул за евиденција на посетители и две нивоа на пристап во системот: Администраторски и Операторски.