Previous Next

Сервис на машина (производна линија за влошки) - АЛЕКСПРОМ Скопје

Дијагноза и репрограмирање на PLC MITSUBISHI FX2N.