Previous Next

Температурна регулација на печка за сушење боја - ВАБТЕК МЗТ ХЕПОС АД Скопје

Температурна регулација на печка за сушење на бојадисани механички делови, реализирана со два температурни регулатори.