Previous Next

Температурна регулација на печка за сушење боја и дојава за завршен процес - ВАБТЕК МЗТ ХЕПОС АД Скопје

Температурна регулација на печка за сушење на бојадисани механички делови, реализирана со два температурни регулатори и два температурни сензори. Временска дојава за завршен процес, реализирана со временски бројач за рачно задавање на временскиот интервал и сирена со светлосна сигнализација.