Previous Next

Фреквентен регулатор за екструдер 55kW - АСП-ПАК Охрид

Испорака, монтажа, поврзување и пуштање во работа на фреквентен регулатор YASKAWA A1000 за екструдер со моќност 55kW.