Previous Next

Сервис на машина за виткање на цевки (фреквентен регулатор) - М-СТИЛ Скопје

Замена на дефектен фреквентен регулатор со нов и негово параметрирање.