Previous Next

Фреквентен регулатор за фино подесување на брзина на машина за намотување конец - ВЕТЕКС Велес

Фреквентен регулатор OMRON 3G3-RX A4040-EF 4kW за управување со мотор од 3,7 kW на машина за намотување конец.