Previous Next

Систем за автоматско превклучување на електро и дизел мотори - МЗТ ПУМПИ АД Скопје

Проектирање и изведба на систем за автоматско превклучување на противпожарна пумпа со моќност 132kW, која кога има напон во мрежата работи на погон на електро мотор. Кога ќе падне мрежниот напон, погонот го врши дизел мотор кој со помош на електромагнетен кумплунг е поврзан со пумпата.