Previous Next

Автоматизација на систем за транспорт на масло - ВИТАМИНКА АД Прилеп

Проектирање и изведба на систем за мерење и автоматско управување на транспорт на масло. Системот е изведен со:

  • UNITRONICS - дисплеј 7" осетлив на допир со вграден PLC процесор.
  • UNITRONICS - проширувачки модул за I/O сигнали.
  • Ултрасоничен протокомер со две ултрасонични сонди.
  • Ултразвучни сензори за ниво.
  • Апликативен софтвер за управување со системот.

Системот овозможува управување со три електромоторни пумпи со следење на статус, управување со три пневматски вентили со следење на статус, следење на ниво на масло во две групи на резервоари и мерење на количина на масло при проток.