Previous Next

Софтвер за автоматизиран транспорт на течни горива и Систем за видеонадзор (CCTV) - ТРИТЕРОЛ Струмица

Изработка на софтвер за автоматизиран транспорт на три типа течни горива во изведба со мерачи на проток од канадскиот производител WEDER ROOT, со функција на далечинско задавање на количина за транспорт, команда за започнување со транспорт, архивирање на сите податоци во база на податоци за понатамошна евиденција и извештаи и печатење на потврди за примо-предавање. Реализација на систем за дојава на хаварија и опасности. Изведба на систем за видео надзор во складот за нафта и тестирање на противпожарен систем во складот за нафта во Младо Нагоричане – Куманово.