Previous Next

Автоматизација на машина за етикетирање на пластична амбалажа - ADEA Косово

Автоматизација на машина за етикетирање на пластични шишиња во погон за полнење вода. Изработка на софтвер за MITSUBISHI PLC контролер за управуање на машината и изработка на софтвер за кориснички (HMI) интерфејс човек-машина за OMRON NQ5B HMI терминал.