Previous Next

Автоматизација на систем за транспорт на суровини за ладно цедено масло - АГРОФИЛА Штип

Проектирање и изведба на систем за автоматско управување на транспорт на суровини за производство на ладно цедено масло. Управувањето се врши преку UNITRONICS 10.4" дисплеј осетлив на допир, компјутер, таблет и мобилен телефон. Системот управува со 25 електромотори (пужеви), 12 сензори за ниво и 5 пневматски вентили со следење на статус.