Previous Next

Систем за ред на чекање – БИОТЕК Лабораторија Скопје

 Проектирање и изведба на едношалтерски систем за ред на чекање, составен од:

- UC-24U8I6ORS4W Контролер за следење на состојба на тастери од сопствена производна програма на ХАС Инженеринг

- P10LED485 LED Матричен дисплеј за ред на чекање од сопствена производна програма на ХАС Инженеринг

- CQUEUE софтвер за ред на чекање развиен од ХАС Инженеринг

- два тастери и термален печатач за печатење тикети