Previous Next

Софтвер за интеграција на безбедносни системи - Административна зграда на ЕЛЕМ

Софтвер за интеграција на системи за техничко обезбедување (безбедносни камери, аларми против кражба и напад и контрола на пристап) за државна административна зграда во Скопје. Десктоп базираниот софтвер е развиен во QT, и содржи графичка визуелизација на катовите на зградата притоа интегрирајќи преку 60 безбедносни камери, 1алармен систем за кражба и напад, 20 алармни зони, 6 контролери за пристап и преку 30 читачи за пристап. Софтверот е изработен како развојна алатка и истиот е скалабилен и применлив за различни типови на објекти.